Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae w wodzie podziemnej i powierzchniowej rozprowadzanej w sieci wodociągowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae w wodzie podziemnej i powierzchniowej rozprowadzanej w sieci wodociągowej

Abstrakt

Zmiany jakości wody wodociągowej są najczęściej wywołane aktywnością różnorodnych mikroorganizmów, których liczba uwarunkowana jest m.in. stosowaną technologią, efektywnością uzdatniania, stężeniem pozostałego środka dezynfekcyjnego, a także warunkami eksploatacji sieci.Obecność substancji pokarmowych oraz zbyt niskie stężenie środka dezynfekcyjnego w wodzie podczas jej dystrybucji mogą sprzyjać rozwojowi nie tylko bakterii saprofitycznych, ale również potencjalnie patogennych, w tym m.in. należących do rodziny Enterobacteriaceae, których obecność notowano zarówno w chlorowanej jak i niechlorowanej wodzie wodociągowej [1][2][3].W pracy przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae wyizolowanych z wody powierzchniowej i podziemnej rozprowadzanej w sieci wodociągowej

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę i jakość wód-zagadnienia współczesne = Water supply and warer quality- present issues. T. II. strony 115 - 118
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sokołowska A., Olańczuk-Neyman K.: Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae w wodzie podziemnej i powierzchniowej rozprowadzanej w sieci wodociągowej// Zaopatrzenie w wodę i jakość wód-zagadnienia współczesne = Water supply and warer quality- present issues. T. II./ ed. praca zbiorowa pod red. M. M. Sozańskiego. Poznań: PZIiTS, 2010, s.115-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi