Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym

Abstrakt

W referacie przedstawiono trzy struktury układów regulacji silnika indukcyjnego oparte na modelu multiskalarnym. Dla każdej struktury wybrano dwa wektory do transformacji zmiennych stanu, wektor prądu stojana i wektor strumienia wirnika, wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana, wektor prądu stojana i wektor strumienia w szczelinie. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej wirnika. Badania przeprowadzono w pełnym zakresie zmian prędkości oraz dla typowych stanów dynamicznych silnika. Przeprowadzone badania wykazały dobre właściwości układów regulacji silnika asynchronicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Włas M., Stankiewicz P., Krzemiński Z.: Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi