STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI – PERSPEKTYWA LOKALNA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI – PERSPEKTYWA LOKALNA

Abstrakt

Postępujące starzenie się ludności determinuje zmiany społeczne i ekonomiczne. W literaturze przedmiotu ich charakter, przebieg i skutki najczęściej poddaje się analizie i ocenie w skali makro. Tymczasem zmiany demograficzne mają swoje istotne konsekwencje również w perspektywie lokalnych jednostek terytorialnych i stanowią wyzwanie dla działań władz lokalnych. Celem artykułu jest wskazanie szans i zagrożeń powodowanych postępującym starzeniem się ludności w perspektywie lokalnych jednostek terytorialnych. Ponadto, bazując na dokumentach strategicznych wybranych gmin w Polsce, autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie czy, a jeżeli tak to na ile, władze lokalne są na takie konsekwencje przygotowane. Artykuł przygotowano z wykorzystaniem następujących metod badawczych: analizy danych zastanych (desk research) oraz analizy treści zapisów strategii rozwoju wybranych polskich gmin.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Humanities and Social Sciences nr XXIII, strony 195 - 211,
ISSN: 2300-5327
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A.: STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI – PERSPEKTYWA LOKALNA// Humanities and Social Sciences. -Vol. XXIII., nr. 25 (2/2018) (2018), s.195-211
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7862/rz.2018.hss.29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi