Sterowanie procesem eksploatacji okrętowych silników głównych z zastosowaniem diagnostyki technicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie procesem eksploatacji okrętowych silników głównych z zastosowaniem diagnostyki technicznej

Abstrakt

W referacie przedstawiono podstawowe uwarunkowania dotyczące możliwości zastosowania w praktyce eksploatacyjnej okrętowych układów energetycznych elementów strategii eksploatacji wg stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). W tym aspekcie omówiono rolę diagnostyki jako narzędzia umożlwiającego podejmowanie racjonalnych, wynikających z aktualnego (lub prognozowanego) stanu technicznego, decyzji eksploatacyjnych oraz zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego zorientowania tych badań pod katem zastosowania ich wyników w przyjętym modelu decyzyjnym. Ilustracją przedstawionych rozważań jest zaproponowany model procesów: zmian stanu technicznego i eksploatacyjnego silnika okrętowego opracowany z wykorzystaniem teorii procesów semimarkowskich. Uzyskane na podstawie tych modeli wartości odpowiednich wskaźników mogą zostać użyte w procesie decyzyjnym np. podczas wzmiankowanym w referacie opracowaniu drzewa decyzyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012 strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Rudnicki J.: Sterowanie procesem eksploatacji okrętowych silników głównych z zastosowaniem diagnostyki technicznej// XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012/ Gdynia: , 2012, s.1-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi