Sterowanie wielosilnikowym napędem bezpośrednim pojazdu z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie wielosilnikowym napędem bezpośrednim pojazdu z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi

Abstrakt

Dla pojazdu z elektrycznym, niezależnym, bezpośrednim napędem kół, przedstawiono koncepcję struktury sprzętowej i programowej rozproszonego układu sterowania. Zaproponowano algorytmy sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych pojedynczego napędu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport strony 243 - 248,
ISSN: 1429-608X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Karwowski K., Mizan M.: Sterowanie wielosilnikowym napędem bezpośrednim pojazdu z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi// Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport. -., nr. 1(17) (2003), s.243-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi