Stosowanie zasad "zielonej chemii" w metodykach oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach wody - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stosowanie zasad "zielonej chemii" w metodykach oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach wody

Abstrakt

Nieustanny wzrost zużycia pestycydów powoduje, że w większych ilościach przedostają się do środowiska wodnego. Stanowi to źródło narażenia zdrowia i życia nie tylko ludzkiego, lecz wszystkich organizmów żywych. Do analizy próbek wody na zawartość pestycydów najczęściej wykorzystuje się duże ilości rozpuszczalników organicznych, które stanowią dodatkowe zagrożenie dla środowiska, dlatego też wzrasta zainteresowanie technikami, które wymagają użycia małych ilości rozpuszczalników lub też ich nie stosuje się w ogóle. Oprócz stosowania technik bezrozpuszczalnikowych, dominującym trendem w przygotowaniu próbek, zgodnie z zasadami „Zielonej Chemii” jest także miniaturyzacja i automatyzacja technik.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 48 - 53,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Biziuk M., Tankiewicz M., Stocka J.: Stosowanie zasad "zielonej chemii" w metodykach oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach wody// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. 1 (2013), s.48-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi