Strategie informatyzacji przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategie informatyzacji przedsiębiorstw

Abstrakt

Rozdział ma za zadanie zwięzłe wprowadzenie do problematyki zarządzania procesowego przedsiębiorstwem. Wymienionymi kierunkami usprawniania procesów w organizacji są: minimalizacja strat (Lean Management), minimalizacja zmienności na wyjściu z procesu (Six Sigma) i automatyzacja informatyczna: podejmowania decyzji, realizacji działań, ewidencji stanów gospodarczych i przesyłu informacji. Podstawą wszystkich metodyk poprawy procesów jest ich odpowiednie odwzorowanie w postaci modelu. Opisano i porównano wybrane techniki modelowania procesów a na zakończenie przedstawiono podstawowe ich informatyzacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju strony 11 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czuchnowski J.: Strategie informatyzacji przedsiębiorstw// Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju/ ed. pod redakcją Cezarego Orłowskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2006, s.11-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi