Stress corrosion cracking of Al-Zn-Mg weldments.Korozja naprężeniowa złączy spawanych stopów Al-Zn-Mg. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stress corrosion cracking of Al-Zn-Mg weldments.Korozja naprężeniowa złączy spawanych stopów Al-Zn-Mg.

Abstrakt

Praca zawiera wyniki badań odporności korozyjnej złączy spawanych Al-Zn-Mg. Zbadano wpływ składu chemicznego stopu oraz spoiwa na odporność na korozje naprężeniową w warunkach statycznych naprężeń rozciągających.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Orlikowski J., Jurczak W.: Stress corrosion cracking of Al-Zn-Mg weldments.Korozja naprężeniowa złączy spawanych stopów Al-Zn-Mg.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi