Structural characterization of plasmenylcholine photooxidation products. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structural characterization of plasmenylcholine photooxidation products.

Abstrakt

Zbadano fotoutlenianie PPlsC w obecności rozpuszczalnego w wodzie sensybilizatora (uczulacza) jakim jest tetrasulfonian ftalocyjaniny zawierający aluminium(III). Stosując metody chromatograficzne (HPLC) wyizolowano, zidentyfikowano oraz scharakteryzowano zasadnicze produkty powstające w obecności tlenu podczas ciągłego naświetlania światłem widzialnym o długości fali 610nm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY nr 78, strony 323 - 330,
ISSN: 0031-8655
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Thompson D., Inerowicz H., Grove J., Sarna T.: Structural characterization of plasmenylcholine photooxidation products. // PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. -Vol. 78., nr. 4 (2003), s.323-330
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi