Structure and properties of polyamides-epoxidized elastomers blends - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structure and properties of polyamides-epoxidized elastomers blends

Abstrakt

Badano mieszaniny poliamidów alifatycznych (PA6, PA 66, PA 12) zawierające do 15% wag. epoksydowanego elastomeru (statystycznego kopolimeru butadien - styren lub liniowego kopolimeru blokowego styren - butadien - styren). Stwierdzono, że właściwości mechaniczne badanych układów znacząco zależą od czasu mieszania. Oddziaływania w mieszaninach badano poprzez zmiany temepratury zeszklenia. Najbardziej korzystne, ze względu na polepszenie właściwości mechanicznych, było stosowanie epoksydowanego kopolimeru SBS.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE nr 99, strony 1872 - 1879,
ISSN: 0021-8995
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Steller R., Micewicz E., Meissner W., Pigłowski J., Haponiuk J.: Structure and properties of polyamides-epoxidized elastomers blends// JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE. -Vol. 99., (2006), s.1872-1879
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/app.22599
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi