Strukturuvannaa epoksi-oligoesternih sumiščej v prisutnosti peroksidnoï pohidnoï epoksidnoï smoli ED-20 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strukturuvannaa epoksi-oligoesternih sumiščej v prisutnosti peroksidnoï pohidnoï epoksidnoï smoli ED-20

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań sieciowania mieszanin epoksyoligoestrów opartych na żywicy epoksydowej ED-20 (w tym modyfikowanej) oraz m.in. na oligoestroakrylanie TGM-3, przy czym jako utwardzacz zastosowano polietylenopoliaminę (PEPA).Usieciowane tworzywa analizowano pod kątem wpływu składu mieszaniny, ilości poszczególnych składników, jak również czasu i temperatury prowadzenia procesu na zawartość frakcji żelowej oraz twardość mieszanin. Zachodzące podczas sieciowania reakcje chemiczne analizowano przy użyciu metod spektroskopowych (FTIR).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. JĘZYK nr 72, strony 58 - 63,
ISSN:
Język:
ukraiński
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bratyczak M., Czervinskij T., Gagin M., Namieśnik J., Mietlarek-Kropidłowska A.: Strukturuvannaa epoksi-oligoesternih sumiščej v prisutnosti peroksidnoï pohidnoï epoksidnoï smoli ED-20// RED. ZAGR. JĘZYK. -Vol. 72., nr. nr 7-8 (2006), s.58-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi