Strukturuvannaa epoksi-oligoesternih sumiščej v prisutnosti peroksidnoï pohidnoï epoksidnoï smoli ED-20 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strukturuvannaa epoksi-oligoesternih sumiščej v prisutnosti peroksidnoï pohidnoï epoksidnoï smoli ED-20

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań sieciowania mieszanin epoksyoligoestrów opartych na żywicy epoksydowej ED-20 (w tym modyfikowanej) oraz m.in. na oligoestroakrylanie TGM-3, przy czym jako utwardzacz zastosowano polietylenopoliaminę (PEPA).Usieciowane tworzywa analizowano pod kątem wpływu składu mieszaniny, ilości poszczególnych składników, jak również czasu i temperatury prowadzenia procesu na zawartość frakcji żelowej oraz twardość mieszanin. Zachodzące podczas sieciowania reakcje chemiczne analizowano przy użyciu metod spektroskopowych (FTIR).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. JĘZYK nr 72, strony 58 - 63,
ISSN:
Język:
ukraiński
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bratyczak M., Czervinskij T., Gagin M., Namieśnik J., Mietlarek-Kropidłowska A.: Strukturuvannaa epoksi-oligoesternih sumiščej v prisutnosti peroksidnoï pohidnoï epoksidnoï smoli ED-20// RED. ZAGR. JĘZYK. -Vol. 72., nr. nr 7-8 (2006), s.58-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi