Struktury wybranych tiosiarczanów amoniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktury wybranych tiosiarczanów amoniowych

Abstrakt

Przedstawiono syntezę i struktury rentgenowskie trzech tiosiarczanów amoniowych. Były to: tiosiarczan bis(cykloheksyloamoniowy), dwuwodny tiosiarczan bis(tert-butyloamoniowy) i bis(tiosiarczan) 1,6-heksanodiamoniowo diamonowy. Omówiono układy wiązań wodorowych występujące w powyższych strukturach.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska A., Chojnacki J.: Struktury wybranych tiosiarczanów amoniowych// W : 55 Konwersatorium Krystalograficzne, Polish Crystallographic Meeting, VI Sesja Naukowa i Warsztaty PTK, Wrocław, 27-29.06.2013/ Wrocław: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, 2013, s.108-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi