Superkomputerowy system identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Superkomputerowy system identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych

Abstrakt

Opisano sposób identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych. Scharakteryzowano etapy identyfikacji i wymieniono algorytmy stosowane w ramach implementacji rozwiązania ESIP (Elektroniczny System Identyfikacji Pojazdów). Skuteczność zastosowanych algorytmów porównano z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Opisano wdrożenie rozwiązania na superkomputerze GALERA. System ESIP umożliwia skuteczną identyfikację pojazdów na podstawie materiału wideo.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 773 - 776,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sobecki A., Downar M.: Superkomputerowy system identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2013), s.773-776
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi