Support Mechanisms in Teaching Technical Writing in the Online Environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Support Mechanisms in Teaching Technical Writing in the Online Environment

Abstrakt

Prowadzone online kursy angielskiego języka specjalistycznego, np. kurs pisania w języku technicznym, realizują potrzeby studentów o zróżnicowanych umiejętnościach językowych- od poziomu niżej średniozaawansowanego do zaawansowanego.Studenci uzyskują wsparcie przed, w trakcie i po kursie ze strony nauczyciela, a także w postaci dostarczonych materiałów kursowych, jak również ze strony innych uczestników kursu. Przed rozpoczęciem kursu studenci są informowani przez nauczyciela o tym, jak używać oprogramowania, oraz o tym jak ich praca w trakcie kursu bedzie monitorowana i oceniana.W czasie kursu pomoc nauczyciela przybiera różne formy, korespondujace z aktualnymi potrzebami studentów.Po kursie nauczyciel może pomagać studentom w wykorzystywaniu świeżo zdobytych umiejetności. Pomoc w rozwijaniu umiejętności pochodzi nie tylko od dostarczonych przez nauczyciela materiałów, ale także od narzędzi internetowych udostępnionych na kursie. Ewaluacjka studentów w trakcie kursu, realizowana przy użyciu narzędzi systemowych, pozwala na określenie trudności, jakie ma student i dostosowanie narzędzi - struktur wsparcia- do jego indywidualnych potrzeb. Wszystkie struktury wsparcia mają wzmocnić nie tylko umiejętności, ale i wiarę w swoje możliwości i mają skutkować zwiększeniem zaangażowania w uczenie się oraz ukierunkować pracę studentów na kursie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
International Language Teaching Conference: Seeking Most Effective methods at Different Levels - Organisation, methodology, Tools, Warszawa 2008 17-18 March strony 163 - 170
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mokwa-Tarnowska I.: Support Mechanisms in Teaching Technical Writing in the Online Environment// International Language Teaching Conference: Seeking Most Effective methods at Different Levels - Organisation, methodology, Tools, Warszawa 2008 17-18 March/ ed. eds. Olga Lesicka [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo PWSBiA, 2008, s.163-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi