Technologia w nauczaniu matematyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia w nauczaniu matematyki

Abstrakt

Technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głębokie zmiany społeczne. Ma to istotny wpływ również na edukację. Zmienia się dydaktyka matematyki oraz metodyka nauczania w tym zakresie. Inne umiejętności stają się istotne dla maturzystów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju oraz tych, którzy chcą przygotować się do zajęcia dobrej pozycji na rynku pracy. Zmienia się również rola nauczyciela w procesie kształcenia. Technologia niesie ze sobą też wiele zagrożeń. W kształceniu trzeba rozważnie wyznaczyć złoty środek - pozwalający uczniowi na zdobycie wiedzy i umiejętności - aby nie był on tylko użytkownikiem aplikacji, ale też twórcą nowych rozwiązań.

Autor (1)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IV Seminarium : Bez matematyki kariery nie zrobisz strony 57 - 62
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Dąbrowicz-Tlałka A.: Technologia w nauczaniu matematyki// IV Seminarium : Bez matematyki kariery nie zrobisz/ Gdańsk: , 2015, s.57-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi