Wizualizacje w nauczaniu matematyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wizualizacje w nauczaniu matematyki

Abstrakt

Cały czas aktualizowana wiedza jest niezbędnym czynnikiem, który pozwala na poruszanie się we współczesnym świecie. Tylko nowoczesna edukacja jest dzisiaj w stanie zapewnić awans cywilizacyjny młodzieży. Jak widać, dostęp do mediów i właściwe stosowanie nowych technologii są niezwykle istotne nie tylko ze względu na wykorzystanie ich w procesie podnoszenia jakości i uatrakcyjniania kształcenia. Studenci nie mający możliwości nauki za pomocą nowoczesnych narzędzi nie będą mogli w pełni rozwijać umiejętności przydatnych we współczesnym świecie. Izolacja zmniejsza szanse absolwentów szkół na konkurencyjnym rynku pracy. Dostępnych jest wiele programów, które można wykorzystać w trakcie zajęć z matematyki. W artykule przedstawione wybrane z nich. Pozwalają one na skupienie się na rozwiązywaniu złożonych problemów z pominięciem etapu żmudnych obliczeń czy odręcznego szkicowania wykresów funkcji. Technologia informacyjna powinna wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój studentów, a nauczanie matematyki na uczelni technicznej jest istotnym elementem tego procesu. Pewne zagadnienia omawiane w tym artykule były częścią referatu przedstawionego przez autorki na międzynarodowej konferencji „The International Science Conference: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – Subtitle: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences”

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Pismo PG strony 14 - 19,
ISSN: 1429-4494
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi