Surface morphology of PrBa2Cu3O7-ë single crystals after the long lasting high temperature reduction. . - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Surface morphology of PrBa2Cu3O7-ë single crystals after the long lasting high temperature reduction. .

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki szczegółowej analizy powierzchni kryształów poddanych długotrwałej redukcji wysokotemperaturowej. Badania za pomocą skaningowej mikroskopii (SEM) wykazały obecność niestabilnych strukturalnie krystalitów powstałych w wyniku rozpadu powierzchni kryształów. Zanikanie zaindukowanego przy pomocy obróbki wysokotemperaturowej nadprzewodnictwa może być spowodowane migracją defektów podsieci Pr-Ba z wnętrza kryształów w kierunku powierzchni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS nr 4, strony 626 - 633,
ISSN: 1895-1082
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Łuszczek M., Sadowski W.: Surface morphology of PrBa2Cu3O7-ë single crystals after the long lasting high temperature reduction. . // CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. -Vol. 4., (2003), s.626-633
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi