Synthesis of Bis(ethylenedithio)dithiadiazafulvalenes (BEDT-DTDAF) and Generation of Charge Transfer Complexes with Tetracyanoquinodimetane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of Bis(ethylenedithio)dithiadiazafulvalenes (BEDT-DTDAF) and Generation of Charge Transfer Complexes with Tetracyanoquinodimetane

Abstrakt

W artykule opisana została synteza Bis(etylenoditio)ditiadiazafulwalenów (BEDT-DTDAF) wykorzystująca jako kluczowe związki przejściowe 4,5-(etylenoditio)tiazol oraz sole 3-aliklo-4,5-(etylenoditio)tiazoliowe oraz generowanie przewodzących kompleksów z przeniesieniem ładunku usyskanych z Bis(etylenoditio)ditiadiazafulwalenów oraz tetracyjanochinodimetanu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SYNTHESIS-STUTTGART strony 696 - 698,
ISSN: 0039-7881
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Makowiec S., Koczan W., Rachoń J.: Synthesis of Bis(ethylenedithio)dithiadiazafulvalenes (BEDT-DTDAF) and Generation of Charge Transfer Complexes with Tetracyanoquinodimetane// SYNTHESIS-STUTTGART. -., nr. nr 5 (2008), s.696-698
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi