Synthesis, physical properties and preliminary investigation of hemocompa-tibility of polyurethanes from aliphatic resources with castor oil participation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis, physical properties and preliminary investigation of hemocompa-tibility of polyurethanes from aliphatic resources with castor oil participation

Abstrakt

Wykonano syntezy PUR z oligoeterodiolu, dioli małocząsteczkowych, oleju rycynowego i 4,4´diizocyjanianudicykloheksylometanu. Oznaczono właściwości mechaniczne PUR, kąty zwilżania i napięcie powierzchniowe. Opisano wstępne badania zgodności PUR z ludzką krwią oraz kalcyfikacji powierzchni PUR w warunkach statycznych in vitro. Napięcie powierzchniowe otrzymanych PUR jest zbliżone do napięcia powierzchniowego naturalnych powierzchni organicznych. Indeks hemolizy oraz zmiany w ilości płytek krwi po kontakcie z PUR były bardzo małe. W ciągu siedmiotygodniowej obserwacji w roztworze buforowym z jonami Ca+PO-34 nie stwierdzono wyraźnych zmian na powierzchni PUR, które wskazywałyby na kalcyfikację.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS nr 17, wydanie 3, strony 221 - 236,
ISSN: 0885-3282
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szelest-Lewandowska A., Masiulanis B., Klocke A., Glasmacher B.: Synthesis, physical properties and preliminary investigation of hemocompa-tibility of polyurethanes from aliphatic resources with castor oil participation// JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS. -Vol. 17., iss. 3 (2003), s.221-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi