Aktywność powierzchniowa wybranych estrów polioli na granicy faz olej/woda - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktywność powierzchniowa wybranych estrów polioli na granicy faz olej/woda

Abstrakt

W pracy zawarto wyniki badań na temat właściwości powierzchniowych wybranych składników emulgatorów acylopoliolowych oraz zsyntetyzowanych emulgatorów - estrowych pochodnych poligliceroli na granicy faz olej parafinowy/woda. Wykonane pomiary napięcia międzyfazowego w funkcji stężenia badanych związków umożliwiły wyznaczenie parametrów opisujących proces adsorpcji cząsteczek na granicy faz olej/woda oraz ich micelizacji w roztworze. Zbadano także oddziaływanie monoacyloglicerolu C12-C18 i odpowiedniego kwasu tłuszczowego w monowarstwach Langmuira na granicy faz powietrze/woda. Określono wpływ temperatury subfazy (25-45C), szybkości kompresji filmu oraz długości łańcucha węglowodorowego związku, a także stosunków molowych badanych substancji, na ciśnienie powierzchniowe i elastyczność filmu międzyfazowego. Wyznaczone izotermy P-A umożliwiły wyznaczenie powierzchni międzyfazowej przypadającej na jedną cząsteczkę.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi