Langmuir monolayers of selected monoacylglycerols - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Langmuir monolayers of selected monoacylglycerols

Abstrakt

Zbadano właściwości monowarstw uzyskanych na granicy faz powietrze/woda dla głównego składnika emulgatorów acyloglicerolowych, monoacyloglicerolu. Określono wpływ długości łańcucha węglowodorowego (C14:0 - C18:0) badanego związku, temperatury subfazy oraz szybkości kompresji monowarstwy, na właściwości otrzymanego filmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 45, strony 135 - 136,
ISSN: 0368-0827
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szyszko A., Szeląg H., Pawelec M., Sosnowski T.: Langmuir monolayers of selected monoacylglycerols// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. 45., nr. nr 5 sp. (2006), s.135-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi