Monowarstwy monoacylogliceroli i kwasów tłuszczowych na granicy faz powietrze/woda - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monowarstwy monoacylogliceroli i kwasów tłuszczowych na granicy faz powietrze/woda

Abstrakt

Zbadano oddziaływanie monolauroiloglicerolu i kwasu tłuszczowego w monowarstwach Langmuira na granicy faz powietrze/woda. Określono wpływ temperatury oraz stosunków molowych monoacyloglicerolu do kwasu tłuszczowego na ciśnienie powierzchniowe oraz elastyczność filmu międzyfazowego. Wyznaczone izotermy umożliwiły wyznaczenie powierzchni międzyfazowej przypadającej na cząsteczkę oraz ciśnienia zniszczenia filmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 85, strony 1356 - 1358,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Szyszko A.: Monowarstwy monoacylogliceroli i kwasów tłuszczowych na granicy faz powietrze/woda// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 85., nr. nr 8-9 (2006), s.1356-1358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi