Oddziaływanie komponentów modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych na granicy faz olej - woda.Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej. Cz. 2. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oddziaływanie komponentów modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych na granicy faz olej - woda.Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej. Cz. 2.

Abstrakt

Zbadano współdziałanie monoacylogliceroli i karboksylanów sodu, głównych aktywnych powierzchniowo składników modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych na granicy faz olej/woda. Określono wpływ długości łańcucha węglowodorowego surfaktantów na adsorpcję i micelizację. Dla badanych dwuskładnikowych mieszanin surfaktantów niejonowych i anionowych wyznaczono parametry oddziaływań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1184 - 1186,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Zwierzykowski W.: Oddziaływanie komponentów modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych na granicy faz olej - woda.Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej. Cz. 2. // Przemysł Chemiczny. -., nr. 8-9 (2003), s.1184-1186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi