Predicting the critical micelle concentration of aqueous solutions of ionic liquids and other ionic surfactants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Predicting the critical micelle concentration of aqueous solutions of ionic liquids and other ionic surfactants

Abstrakt

Niektóre ciecze jonowe, szczególnie te będące kombinacją organicznego i nieorganicznego jonu, wykazują strukturalne podobieństwo do surfaktantów. Krytyczne stężenie micelizacji jest podstawowym parametrem w chemii powierzchni i nauce o koloidach. Parametr ten został zmierzony dla wielu cieczy jonowych, jednakże ze względu na ogromną ilość możliwych kombinacji anionów i kationów jego eksperymentalny pomiar dla wszystkich struktur byłby niezmiernie czasochłonny. Niniejsza publikacja zawiera ogólną regułę umożliwiającą przewidywanie krytycznego stężenia micelizacji w oparciu o wyliczenia COSMO-RS. W połączeniu z regułą Stauff-Klevens'a objętość molekularna jest wystaraczająca do opisu serii homologów surfaktantów kationowych takich jak imidazoliowe i amoniowe ciecze jonowe podstawione łańcuchem alkilowym o różnej długości

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL nr 15, strony 8880 - 8885,
ISSN: 0947-6539
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Preiss U., Jungnickel C., Thoming J., Krossing I., Łuczak J., Diedenhofen M., Klamt A.: Predicting the critical micelle concentration of aqueous solutions of ionic liquids and other ionic surfactants// CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL. -Vol. 15, nr. iss. 35 (2009), s.8880-8885
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi