Aggregate formation of imidazolium ionic liquids in aqueous solution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aggregate formation of imidazolium ionic liquids in aqueous solution

Abstrakt

Ciecze jonowe (ILs) stanowią nową klasę związków o szerokich możliwościach przemysłowego zastosowania. Z przeglądu dostępnej literatury wynika, że niektóre ciecze jonowe tworzą agregaty w roztworach wodnych. Zrozumienie oddziaływań międzycząsteczkowych cieczy jonowych w środowisku wodnym jest niezbędne dla prawidłowego projektowania, przewidywania i kontroli ich właściwości jako współ-rozpuszczalników, a w konsekwencji procesów wykorzystujących te związki. W celu określenia jak tworzenie agregatów może wpływać na przebieg procesów technologicznych, dystrybucję w środowisku oraz toksyczność, konieczne jest przeprowadzenie systematycznych badań dotyczących właściwości powierzchniowych cieczy jonowych. Wyznaczono krytyczne stężenie agregacji (CAC) szeregu imidazoliowych cieczy jonowych o różnej długości łańcucha węglowodorowego w roztworach wodnych. CAC wyznaczono metodą pomiaru napięcia powierzchniowego oraz przewodnictwa właściwego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
SURUZ 2007 : International Scientific Conference ''Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice'' = Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce : proceedings, Książ, May 22-24, 2007 strony 153 - 156
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jungnickel C., Łuczak J., Ranke J., Fernández J., Műller A., Thőming J.: Aggregate formation of imidazolium ionic liquids in aqueous solution// SURUZ 2007 : International Scientific Conference ''Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice'' = Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce : proceedings, Książ, May 22-24, 2007/ ed. red. nauk. K.A. Wilk Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2007, s.153-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi