Micelle formation of imidazolium ionic liquids in aqueous solution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Micelle formation of imidazolium ionic liquids in aqueous solution

Abstrakt

Ciecze jonowe (ILs) stanowią nową klasę związków o szerokich możliwościach przemysłowego zastosowania. Z przeglądu dostępnej literatury wynika, że niektóre ciecze jonowe tworzą agregaty w roztworach wodnych. W celu określenia jak tworzenie agregatów może wpływać na przebieg procesów technologicznych, dystrybucję w środowisku oraz toksyczność konieczne jest przeprowadzenie systematycznych badań dotyczących właściwości powierzchniowych cieczy jonowych. Wyznaczono krytyczne stężenie micelizacji (CMC) szeregu imidazoliowych cieczy jonowych o różnej długości łańcucha węglowodorowego w roztworach wodnych. Wykazano liniową zależność CMC od długości podstawnika alkilowego w kationie 1-alkilo-3-metyloimidazoliowym. Zaobserwowano także korelację między hydrofobowością kationu a CMC.

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS nr 316, strony 278 - 284,
ISSN: 0927-7757
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jungnickel C., Łuczak J., Ranke J., Fernández J., Műller A., Thőming J.: Micelle formation of imidazolium ionic liquids in aqueous solution// COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS. -Vol. 316., (2008), s.278-284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi