Syntezy i właściwości nowych poliuretanów dla medycyny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Syntezy i właściwości nowych poliuretanów dla medycyny

Abstrakt

Opisano syntezy poliuretanów (PUR) z użyciem cykloalifatycznego diizocyjanianu, małocząsteczkowych dioli i triglicerydu kwasu 12-hydroksyoleinowego (olej rycynowy) oraz oligomeroli tworzących segmenty giętkie: polioksytetra-metylenoglikolu (PTMG), poliwęglanu glikolu heksametylenowego (PHC), polibu-tadienodiolu (PBD) i handlowego prepolimeru uretanowego z PBD i 4,4´-diizo-cyjanianu difenylometanu. Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, twardości, kąta zwilżania wodą, sorpcji oleju naturalnego i sorpcji wody oraz przepuszczalności pary wodnej. Scharakteryzowano odporność cieplną i stabilność termochemiczną PUR za pomocą dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA) i analizy termograwimetrycznej (TG). Zbadano odporność chemiczną PUR na działanie gorącej wody i wrzącego heksanu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elastomery nr 6, strony 3 - 14,
ISSN: 1427-3519
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szelest-Lewandowska A., Skupień A., Masiulanis B.: Syntezy i właściwości nowych poliuretanów dla medycyny// Elastomery. -Vol. 6., nr. 6(37) (2002), s.3-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi