Synthesis, the crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-6-iodo-ŕ-D-arabino-hexopyranoside - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis, the crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-6-iodo-ŕ-D-arabino-hexopyranoside

Abstrakt

W wyniku wieloetapowej syntezy otrzymano glikozyd metylowy 4-O-acetylo-3-azydo-2,3,6-trideoksy-6-jodo-ŕ-D-arabino-heksopyranozy. Związek wykazuje konformację 4C1, co wykazano na podstawie wysokorozdzielczej spektroskopii1H i 13C NMR oraz rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształu. W pracy scharakteryzowano również 7 nowych związków otrzymanych jako produkty pośrednie i uboczne.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CARBOHYDRATE RESEARCH nr 337, strony 175 - 181,
ISSN: 0008-6215
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska A., Konitz A., Smiatacz Z.: Synthesis, the crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-6-iodo-ŕ-D-arabino-hexopyranoside// CARBOHYDRATE RESEARCH. -Vol. 337., (2002), s.175-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi