System do prognozowania zanieczyszczeń środowiskiem weryfikacji ontologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System do prognozowania zanieczyszczeń środowiskiem weryfikacji ontologii

Abstrakt

W rozdziale zaprezentowano stan badań prowadzonych nad zastosowaniem ontologii w modelu wieloagentowego systemu wspomagania decyzji. Przedstawiono model systemu, dobór środowiska weryfikacji ontologii oraz procesy weryfikacji z wykorzystaniem danych opisujących środowisko zanieczyszczeń powietrza w Gdańsku. Dobór środowiska weryfikacji wynikał z potrzeby wykorzystania powtarzalnych danych oraz ilościowej ich reprezentacji. Procesy weryfikacji ontologii odniesiono do oceny zapytań systemu oraz oceny poprawności ilościowej i jakościowej gromadzonych zasobów. Na zakończenie wskazano na potrzeby zmian w opracowanym systemie zarówno odniesionych do ontologii jak też głównych jego podmiotów - agentów systemowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 203 - 212
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czarnecki A., Orłowski C.: System do prognozowania zanieczyszczeń środowiskiem weryfikacji ontologii// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. pod red. Ryszarda Knosali. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s.203-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi