Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

Abstrakt

Rozdział dokumentuje przebieg i wyniki weryfikacji opracowywanego w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi modelu systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Wykorzystanie tego modelu (zaprojektowanego w oparciu o ontologie i zasoby baz wiedzy) ma docelowo wspomagać procesy decyzyjne z zakresu doboru technologii informatycznych dla danej organizacji. Dla potrzeb jego weryfikacji wykorzystano dane pochodzące z systemu technicznego z uwagi na ich powtarzalność oraz ilościowy charakter. Dysponowano danymi dotyczącymi pomiarów meteorologicznych (dla obszaru Trójmiasta) przeprowadzonymi w latach 2006-2008. Dysponowano także wartościami stężeń związków chemicznych z grupy BTEX stwarzającymi warunki do budowy modelu prognostycznego - budowy środowiska testowego dla weryfikacji działania modelu. Tak zbudowane środowisko umożliwia także weryfikację wszelkich, zakładanych dotychczas w teorii, procedur nietechnicznych, takich jak np. niemierzalne aspekty współpracy z ekspertami przy budowie systemu opartego na wiedzy.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 399 - 408
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sitek T., Orłowski C., Namieśnik J.: Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. pod red. Ryszarda Knosali. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s.399-408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi