System pomiarowy do sprawdzania dokładności elementów układu pomiaru prądu. Measuring system for testing the current measuring system components - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System pomiarowy do sprawdzania dokładności elementów układu pomiaru prądu. Measuring system for testing the current measuring system components

Abstrakt

Przedstawiono badany układ pomiarowy składający się z przetworników pomiaro-wych, filtrów, komputera z kartą akwizycji danych. Zaprezentowano skompute-ryzowany system pomiarowy do badania niepewności pomiaru układem pomiarowym.Podano wyniki badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały. XXXV MKM´2003 strony 137 - 142
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Swędrowski L., Rusek J.: System pomiarowy do sprawdzania dokładności elementów układu pomiaru prądu. Measuring system for testing the current measuring system components// Materiały. XXXV MKM´2003/ ed. J. Gajda Kraków: Wydaw. Kat. Metrologii AGH, 2003, s.137-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi