System przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy dla potrzeb lingwistycznych = System of speech signal processing and visualisation of the results - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy dla potrzeb lingwistycznych = System of speech signal processing and visualisation of the results

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposób przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy w formie prostego w obsłudze i relatywnie niedrogiego urządzenia do nagrywania sygnału akustycznego oraz przetwarzania cyfrowego wyselekcjonowanych fragmentów i wizualizacji uzyskanych rezultatów przekształceń. Zastosowano do tego celu komputer z kartą dźwiękową. Przetwarzanie cyfrowe oraz wizualizacja dokonywana była w oparciu o program MATLAB bezpośrednio po nagraniu. Sposób ten zastosowano do analizy możliwości rozdziału składowych sygnału mowy zawierających kod informacji przynależny określonemu systemowi językowemu od składowych niosących, jak się wydaje, głównie informacje o indywidualnych cechach osobniczych mówiącego. W artykule omówiono procedurę oraz oprogramowanie, które umożliwia wizualizację zarówno sygnału generowanego (ton krtaniowy, szumy), jak i zmiennej w czasie odpowiedzi impulsowej modulującej kanał głosowy. Uzyskiwane rezultaty zróżnicowanych eksperymentów zilustrowano za pomocą spektrogramów i cepstrogramów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wojan Z., Lis W., Wojan K.: System przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy dla potrzeb lingwistycznych = System of speech signal processing and visualisation of the results// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi