Szczepność między warstwami asfaltowymi nawierzchni. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szczepność między warstwami asfaltowymi nawierzchni.

Abstrakt

W publikacji przedstawiono problem, jaki wynika z braku szczepności warstw asfaltowych. Brak szczepności wynika z braku odpowiedniej warstwy szczepnej, lub zastosowania gruboziarnistych warstw asfaltowych i małej ilości lepiszcza do warstwy szczepnej. Konsekwencją braku szczepności miedzy warstwami jest mniejsza trwałość zmęczeniowej nawierzchni i krótszy okres jej eksploatacji. Może się to przyczynić do konieczności przeprowadzenia remontu nawierzchni w krótszym czasie, niż zakładano.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 275 - 279,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Szczepność między warstwami asfaltowymi nawierzchni. // Drogownictwo. -., nr. 9 (2003), s.275-279
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi