Sztohholm : ''Europejska Zielona Stolica 2010'' - tytuł dla miasta przyjaznego środowisku naturalnemu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sztohholm : ''Europejska Zielona Stolica 2010'' - tytuł dla miasta przyjaznego środowisku naturalnemu

Abstrakt

Tytuł "The European Green Capital Award" (EGCA) jest co roku przyznawana miastu europejskiemu, które przoduje w promocji rozwiązań urbanistycznych przyjaznych środowisku naturalnem. Co roku Komisja Europejska tytuł "Zielonej Stolicy Europy" przyznaje miastu, które całościowo poprawiło stan środowiska miejskiego poprzez konkretne działania. Wnioski samorządów miast są oceniane na podstawie wyników w zakresie wysokich standardów ochrony środowiska, zaangażowania w osiąganie aktualnych i ambitnych celów na rzecz poprawy ochrony środowiska, w tym zrównoważonego rozwoju, oraz na podstawie działań na rzecz promowania najlepszych praktyk wśród innych europejskich miast i służenia przykładem.Tytuł "Zielonej Stolicy Europy 2010" przyznano stolicy Szwecji - Sztokholmowi. W ocenie ekspertów miasto Sztokholm zostało uhonorowane tytułem za długoterminową wizję ochrony środowiska. W mieście funkcjonuje zintegrowany system zarządzania, co gwarantuje, ze kwestie ekologiczne objęte są budżetem miasta, planami działań, raportami i monitoringiem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 235 - 238,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Pawelska-Mazur M., Haustein E.: Sztohholm : ''Europejska Zielona Stolica 2010'' - tytuł dla miasta przyjaznego środowisku naturalnemu// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 4 (2011), s.235-238
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi