Technika satelitarna w telekomunikacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika satelitarna w telekomunikacji

Abstrakt

Scharakteryzowano różne rozwiązania satelitarnych systemów telekomunikacyjnych, głównie pod względem rodzaju zastosowanej orbity, co ma zasadnicze znaczenie użytkowe. Dokonano przeglądu dotychczasowych reprezentatywnych projektów takich systemów, analizując kolejne fazy ich rozwoju oraz występujące bariery technologiczno-ekonomiczne. Przedstawiono stan prac ETSI w zakresie specyfikacji GMR, której praktycznym przykładem są pierwsze systemy satelitarnej telefonii komórkowej. Scharakteryzowano te systemy oraz wskazano ich perspektywy rynkowe. Mając na uwadze postępującą ewolucję standardu interfejsu radiowego w systemie trzeciej generacji, sformułowano założenia dotyczące sposobu rozwiązania segmentu satelitarnego w tym systemie. W podsumowaniu wskazano na rozwiązanie konkurencyjne w postaci platform stratosferycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 273 - 280,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Katulski R.: Technika satelitarna w telekomunikacji// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.273-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi