Techniki modularyzacji ontologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniki modularyzacji ontologii

Abstrakt

W ciągu ostatnich kilku lat tematem wielu prac naukowych stała się modularyzacja ontologii. Istnieje kilka przyczyn dużego zainteresowania tym kierunkiem prac. Z jednej strony ontologie wykazały swoją przydatność w różnego rodzaju przedsięwzięciach związanych z inicjatywą Semantic Web. Z drugiej strony okazało się, że po przekroczeniu pewnej granicy wielkości ontologii inżynierowie wiedzy natykają się na problemy, z którymi inżynieria oprogramowania już sobie poradziła. W trakcie realizacji dużych projektów ontologicznych pojawiają się trudności z rozdzieleniem prac między zaangażowane zespoły, z ponownym użyciem gotowych fragmentów ontologii, z utrzymaniem kontroli nad spójnością baz wiedzy czy też nad ewentualnymi powtórzeniami definicji terminów i osobników. Wprowadzenie skutecznych technik modularyzacji powinno tym problemom zaradzić. Dodatkowo mogłyby one poprawić wydajność programów korzystających z ontologii, m.in. programów wnioskujących. W niniejszym rozdziale dokonamy przeglądu najważniejszych technik modularyzacji, uwzględniając także technikę opracowaną na Politechnice Gdańskiej w zespole KMG. Dokonamy również oceny tych technik ze względu na zaproponowane kryteria, a także ze względu na przewidywane przyszłe wymagania dynamicznie rozwijającego się rynku usług internetowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bazy danych - Rozwój metod i technologii. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych strony 310 - 322
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W.: Techniki modularyzacji ontologii// Bazy danych - Rozwój metod i technologii. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych/ ed. red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, s.310-322
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi