Teledetekcyjne badanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych z użyciem naziemnego skaningu laserowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teledetekcyjne badanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych z użyciem naziemnego skaningu laserowego

Abstrakt

Współczesna technologia naziemnego skaningu laserowego (TLS) z użyciem skanerów geodezyjnych o zasięgu większym niż 50 metrów pozwala na pomiar geometrii elementów konstrukcyjnych z dokładnością bliską 1 mm. Autorzy, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia własne, prezentują rozwiązanie pozwalające na wstępną ocenę belek żelbetowych jako podstawowych elementów konstrukcyjnych budowli typu mosty, wiadukty, budynki wielkopowierzchniowe. Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości oceny deformacji i mechanizmów niszczenia zginanych belek żelbetowych z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego weryfikowanego metodami fotogrametrycznymi. W artykule przytoczone zostają przykłady modelowania obrazu pozyskanego z naziemnego skaningu laserowego w dostępnych programach dedykowanych do pracy z chmurą punktów. Opisano możliwości i ograniczenia technik laserowych, a także określono przy spełnieniu jakich warunków mogą być stosowane w analizie elementów żelbetowych. Przedstawiono procedury pomiarowe, które posłużyć mogą do określania mechaniki zniszczenia belek i pomiaru deformacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 856 - 863,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Nagrodzka-Godycka K., Szulwic J., Ziółkowski P., Janowski A.: Teledetekcyjne badanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych z użyciem naziemnego skaningu laserowego// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.856-863
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi