Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie

Abstrakt

Technologia skaningu laserowego rozwinęła się współcześnie do etapu, w którym skaning mobilny jest swobodnie wykorzystywany na platformach pojazdów drogowych i szynowych oraz statków powietrznych. Do szczególnych rozwiązań skaningu mobilnego zalicza się skaning morski. Użycie tego rozwiązania stanowi nowe rozwiązanie dla problematyki inwentaryzacji infrastruktury portowej w sytuacji dużego ruchu morskiego lub rozległych basenów portowych, gdy użycie skaningu naziemnego (TLS) nie może być skutecznie zastosowane. W ramach prac eksperymentalnych autorzy wskazują przykład niedużego portu we Władysławowie, który został w całości poddany procesowi skanowania z morza. W efekcie uzyskano obraz portu w postaci chmury punktów, która może być skutecznie wykorzystana do budowania dokumentacji portowej oraz locji jako elementu nawigacji polskiego wybrzeża morskiego. W artykule autorzy prezentują procedurę skaningu oraz sygnalizują problemy związane z przetworzeniem danych i ich wykorzystaniem w kontekście logistyki portów morskich.

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 4317 - 4328,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kholodkov A., Matysik K., Matysik M., Szulwic J., Wojtowicz A., Tysiąc P.: Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.4317-4328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi