Tendencies of change in the chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tendencies of change in the chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań składu próbek opadów deszczowych zebranych na trzech stacjach w okresie 1996-1999, (stacje te różnią się zdecydowanie ze względu na usytuowanie geograficzne). W postaci graficznej przedstawiono zaobserwowane tendencje w składzie zebranych próbek wód opadowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 12, strony 467 - 472,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namieśnik J., Siepak J.: Tendencies of change in the chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999. // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 12., nr. 4 (2003), s.467-472
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi