Tests of local strains in steel laser - welded sandwich structure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tests of local strains in steel laser - welded sandwich structure

Abstrakt

W publikacji zaprezentowano rezultaty badań odkształceń w strefie spoiny laserowej konstrukcji sandwich. Pokazano obiekt badań, metodykę i oprzyrządowanie oraz proces rejestracji. Przedstawiono uzyskane wyniki i wnioski z nich wypływające.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 31 - 36,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Boroński D., Szala J.: Tests of local strains in steel laser - welded sandwich structure// Polish Maritime Research. -., nr. nr S1 (2006), s.31-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi