The effect of lyophilization on selected biologically active components (vitamin c, catalase, lysozyme), total antioxidant capacity and lipid oxidation in human milk - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of lyophilization on selected biologically active components (vitamin c, catalase, lysozyme), total antioxidant capacity and lipid oxidation in human milk

Abstrakt

Human milk is rich in polyunsaturated fatty acids, as well as lysozyme, vitamin C and other bioactive compounds. The effect of lyophilization on the content of antioxidants (vitamin C and catalase CAT), bactericidal compounds (lysozyme), total antioxidant capacity (TAC) and lipid peroxidation in human milk was investigated in this study. Samples of mature human milk were collected from five healthy women who gave birth on the scheduled date and without complications. Freeze drying resulted in the removal of 88.2% of the initial water content from milk. The human milk lyophilizate was readily soluble in water. Lyophilization had no effect on the content of primary (lipid peroxides LP) and secondary (thiobarbituric acid reactive substances TBARS) products of lipid oxidation. Freeze-drying led to a significant decrease in the vitamin C content and TAC values of milk (by 31% and 16.5%, respectively). Catalase and lysozyme were resistant to freeze-drying. Lyophilization induced a decrease in lysozyme content (9%) and catalase activity (11%) but these changes were not statistically significant. Low-temperature dehydration and rehydration of human milk lyophilizates promote satisfactory retention of biologically active ingredients and prevent the oxidation of human milk lipids. The results of this study indicate that lyophilization can be considered as an effective method for prolonging the shelf life of human milk.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 5

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 91 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość strony 121 - 128,
ISSN: 2451-0769
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Martysiak-Żurowska D., Puta M., Rodzik A., Malinowska-Pańczyk E.: The effect of lyophilization on selected biologically active components (vitamin c, catalase, lysozyme), total antioxidant capacity and lipid oxidation in human milk// Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. -., nr. 3(112) (2017), s.121-128
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15193/zntj/2017/112/203
Bibliografia: test
 1. Aust S.D.: Lipid peroxidation. In.: Handbook of Methods for Oxygen Radical Research. Ed. R.A. Greenwald. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida, 1985, pp. 203-207.
 2. Castro-Albarran J., Aguilar-Uscanga B., Calon F., St-Amour I., Solis-Pacheco J., Saucier L.: Spray and freeze drying of human milk on the retention of immunoglobulins (IgA, IgG, IgM). Drying Technol., 2016, 34 (15), 1801-1809. otwiera się w nowej karcie
 3. Cavazos-Garduno A., Serrano-Nino J., Solis-Pacheco J., Gutierrez-Padilla J., Gonzalez-Reynoso O., Garcia H., Aguilar-Uscanga B.: Effect of pasteurization, freeze-drying and spray drying on the FAT globule and lipid profile of human. J. Food Nutr. Res., 2016, 4 (5), 296-302.
 4. Chang J., Chen C., Fang L., Tsai Ch., Chang Y., Wang T.: Influence of prolonged storage process, pasteurization, and heat treatment on biologically-active human milk proteins. Pediatr. Neonatol., 2013, 54 (6), 360-366. otwiera się w nowej karcie
 5. Cortez M., Soria E.: The effect of freeze-drying on the nutrient, polyphenol, and oxidant levels of breast milk. Breastfeed. Med., 2016, 11 (10), 551-554. otwiera się w nowej karcie
 6. Divya L., Lavakumar V., Niranjan-Babu M., Nireesha G., Sowmya C., Venkateshan N.: Lyopo- hilization / Freeze drying -A review. IJNTPS, 2013, 3 (4), 87-98.
 7. Lozano B., Castellote A., Montes R., Lopez-Sabater M.: Vitamins, fatty acids, and antioxidant ca- pacity stability during storage of freeze-dried human milk. Int. J. Food Sci. Nutr., 2014, 65 (6), 703- 707. otwiera się w nowej karcie
 8. Martysiak-Żurowska D., Wenta W.: A comparison of ABTS and DPPH methods for assessing the total antioxidant capacity of human milk. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 2012, 11 (1), 83-89. otwiera się w nowej karcie
 9. Merhav H., Wright H., Mieles L., Van Thiel D.: Treatment of IgA deficiency in liver transplant recipients with human breast milk. Traspl. Int., 1995, 8 (4), 327-329. otwiera się w nowej karcie
 10. Romeu-Nadal M., Castellote A., Lopez-Sabater M.: Effect of cold storage on vitamins C and E and fatty acids in human milk. Food Chem., 2008, 106 (1), 65-70. otwiera się w nowej karcie
 11. Salcedo J., Gormaz M., Lopez-Mendoza M., Nogarotto E., Silvestre D.: Human milk bactericidal properties: Effect of lyophilization and relation to maternal factors and milk components. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2015, 60 (4), 527-532. otwiera się w nowej karcie
 12. Svanborg C., Aits S., Brest P., Gustafsson L., Mok K., Moreillhon C., Mossberg A., Pettersson J., Storm P., Trulsson M.: HAMLET, a tumoricidal molecular complex from human milk. BMC Pro- ceedings, 2009, 3 (Suppl. 5), S11. otwiera się w nowej karcie
 13. Tsopmo A., Friel J.: Human milk has antioxidant properties to protect premature infants. Curr. Ped. Rev., 2007, 3 (1), 45-51. otwiera się w nowej karcie
 14. Turoli D., Testolin G., Zanini R., Bellu R.: Determination of oxidative status in breast and formula milk. Acta Paediatr., 2004, 93 (12), 1569-1574. otwiera się w nowej karcie
 15. Vincenzetti S., Savini M., Cecchini C., Micozzi D., Carpi F., Vita A., Polidori P.: Effects of lyophi- lization and use of probiotics on donkey's milk nutritional characteristics. IJFE, 2011, 7 (5), DOI: 10.2202/1556-3758.2032. otwiera się w nowej karcie
 16. WPŁYW LIOFILIZACJI MLEKA LUDZKIEGO NA WYBRANE BIOLOGICZNIE AKTYWNE SKŁADNIKI (WITAMINA C, KATALAZA, LIZOZYM), OGÓLNĄ ZDOLNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCĄ ORAZ UTLENIANIE LIPIDÓW
 17. Mleko ludzkie zawiera znaczące ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, lizozymu, witami- ny C oraz innych bioaktywnych składników. W niniejszej pracy zbadano wpływ procesu liofilizacji na zawartość przeciwutleniaczy (witamina C i katalaza CAT), związków bakteriobójczych (lizozym), całko- witą zdolności przeciwutleniającą (TAC) oraz na utlenianie lipidów mleka ludzkiego. Próbki do badań stanowiło dojrzałe mleko ludzkie uzyskane od pięciu zdrowych kobiet, które urodziły o czasie i bez kom- plikacji. Suszenia sublimacyjne spowodowało usuniecie z mleka 88,2 % wody. Uzyskany liofilizat mleka ludzkiego łatwo rozpuszczał się wodzie. Liofilizacja nie miała wpływu na zawartość pierwszorzędowych (nadtlenki lipidów LP) i drugorzędowych (substancje reagujące w kwasem tiobarbiturowym) produktów utleniania lipidów. Liofilizacja powodowała natomiast znaczący spadek zawartości witaminy C oraz i TAC mleka (odpowiednio o 31 % i 16,5 %). Katalaza i lizozym okazały się enzymami odpornymi na suszenie sublimacyjne. Liofilizacja wywołała obniżenie zawartości lizozymu (o ok. 9 %) i aktywności katalazy (o ok. 11 %), zmiany te nie były jednak statystycznie istotne. Odwodnienie prowadzone w ni- skich temperaturach oraz rehydratacja liofilizatów mleka ludzkiego pozwala na zadowalającą retencję biologicznie aktywnych składników i zapobiegają utlenianiu lipidów mleka ludzkiego. Wyniki uzyskane otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi