The first compound with an unusual type of anion, [Li(SR)2]-:bis(µ2-aqua-d2)tetrakis(aqua-d2)]dilithium(I)bis[bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-k2O,S)lithate(I)]dihydrate-d2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The first compound with an unusual type of anion, [Li(SR)2]-:bis(µ2-aqua-d2)tetrakis(aqua-d2)]dilithium(I)bis[bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-k2O,S)lithate(I)]dihydrate-d2

Abstrakt

Tytułowy związek [Li2(D2O)6][Li(C9H27SSiO3)2]2*2D2O, jest pierwszym związkiem z wiązaniem S-M (M-metal alkaliczny), zawierającym niespotykany typ anionu litanowego: [Li(SR)2]-,gdzie R=Si{OC{CH3)3}3. Centrum symetrii związku znajduję się pośrodku pierścienia Li2O2 wchodzącego w skład kationu. Wszystkie atomy litu budujące rdzenie kationów - LiO4 i anionów - LiO2S2, są czterokoordynacyjne. Jednoujemne aniony [Li(SR)2]- są dobrze odseparowane od dwudodatnich kationów [Li2(D2O)6]2+ - odległość między atomami Li z różnie naładowanych jonów jest większa niż 5 °A. Obydwa jony utrzymują się na rozciągniętej sieci wiązań wodorowych O-D···O and O-D···S.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS nr C62, strony 0 - 0,
ISSN: 0108-2701
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kloskowska M., Chojnacki J., Wojnowski W., Becker B.: The first compound with an unusual type of anion, [Li(SR)2]-:bis(µ2-aqua-d2)tetrakis(aqua-d2)]dilithium(I)bis[bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-k2O,S)lithate(I)]dihydrate-d2// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS. -Vol. C62., (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi