The First Dinuclear Nickel(II) Thiosulfate Obtained From Oxidation of Tri-tert-butoxysilanethiol. Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulfur Compounds No. 78[1] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The First Dinuclear Nickel(II) Thiosulfate Obtained From Oxidation of Tri-tert-butoxysilanethiol. Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulfur Compounds No. 78[1]

Abstrakt

Prezentowany związek {[Ni2(μ-S2O3)2(C7H9N)4-H2O]C7H8} (1) jest pierwszym tiosiarczanem metalu otrzymanym w wyniku utlenienia silanotiolu. Mechanizm tej reakcji zakłada powstawanie (RO)3SiSSSi(OR)3 jako jako produktu pośredniego. Bimetaliczny związek niklu(II) posiada dwie reszty tiosiarczanowe pełniące rolę liganda zarówno -S,O chelatującego jak i S-mostkującego łączącego oba centra metaliczne. Związek krystalizuje jako dimer z cząsteczkami związku połączonymi wiązaniami wodorowymi i z cząsteczkami toluenu jako rozpuszczalnika. Jony niklu(II) posiadają geometrię oktaedryczną z NiN2O2S2 rdzeniem. Struktura kompleksu została obliczona za pomocą analizy rentgenostrukturalnej. Dodatkowo związek został scharakteryzowany spektroskopowo w podczerwieni w ciele stałym i za pomocą analizy elementarnej.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE nr 638, strony 1497 - 1500,
ISSN: 0044-2313
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Daca N., Ponikiewski Ł.: The First Dinuclear Nickel(II) Thiosulfate Obtained From Oxidation of Tri-tert-butoxysilanethiol. Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulfur Compounds No. 78[1]// ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. -Vol. 638, nr. iss. 10 (2012), s.1497-1500
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/zaac.201200203
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi