The first manganese trialkoxysilanethiolates: formation, properties and structure of solvent ligated complexes - [Mn{SSi(OBut)3}2(MeCN)] and [Mn{SSi(OBut)3}2(MeOH)4] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The first manganese trialkoxysilanethiolates: formation, properties and structure of solvent ligated complexes - [Mn{SSi(OBut)3}2(MeCN)] and [Mn{SSi(OBut)3}2(MeOH)4]

Abstrakt

W pracy przedstawiono otrzymywanie i strukturę pierwszych trialkoksysilanotiolanowych kompleksów manganu(II). Syntezy prowadzone były reakcji 2≡SiSH+ MnCl2 + 2Et3N = (≡SiS)2Mn + 2Et3N.HCl doprowadziły do otrzymania nowych kompleksów: [Mn{SSi(OBut)3}2(MeOH)4] (gdy jako rozpuszczalnik zastosowano MeOH) oraz [Mn{SSi(OBut)3}2(NCCH3)], gdy w badaniach posłużono się acetonitrylem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS nr 9, strony 383 - 387,
ISSN: 1387-7003
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mietlarek-Kropidłowska A., Chojnacki J., Becker B.: The first manganese trialkoxysilanethiolates: formation, properties and structure of solvent ligated complexes - [Mn{SSi(OBut)3}2(MeCN)] and [Mn{SSi(OBut)3}2(MeOH)4] // INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS. -Vol. 9., nr. iss. 4 (2006), s.383-387
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi