Tri-tert-butoxysilanethiolate complexes of manganese(II) with chelating heterocyclic bases - Structure of compounds with a MnN2O2S2 or MnN2OS2 kernel and MeOH within the coordination sphere - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tri-tert-butoxysilanethiolate complexes of manganese(II) with chelating heterocyclic bases - Structure of compounds with a MnN2O2S2 or MnN2OS2 kernel and MeOH within the coordination sphere

Abstrakt

Nieliczna, do tej pory, grupa tiolanowych kompleksów manganu (II) wzbogaciła się o układy wywodzące się z tri-tert-butoksysilanotiolu jako źródła liganda. Połączenia te można ustabilizować wprowadzając N-donorowe ligandy chelatujące takie jak 2,2'-bipirydyl (bipy), 1,10-fenantrolina (phen) czy też 2,9-dimetylo-1,10-fenantrolina (neo).Skład związków[(tBuO)3SiS]2Mn(bipy) (2), [(tBuO)3SiS]2Mn(phen)(MeOH)] (3), [(tBuO)3SiS]2Mn(phen)] (3b) oraz [(tBuO)3SiS]2Mn(neo) (4) został potwierdzony przy użyciu analizy elementarnej oraz pomiarów FTIR. Otrzymane związki kompleksowe scharakteryzowano przy użyciu spektrometrii mas, zaś strukturę kompleksów 2 i 3a wyznaczono przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLYHEDRON nr 25, strony 2142 - 2148,
ISSN: 0277-5387
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mietlarek-Kropidłowska A., Chojnacki J., Becker B.: Tri-tert-butoxysilanethiolate complexes of manganese(II) with chelating heterocyclic bases - Structure of compounds with a MnN2O2S2 or MnN2OS2 kernel and MeOH within the coordination sphere// POLYHEDRON. -Vol. 25., nr. nr 10 (2006), s.2142-2148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi