The noncanonical disulfide bond as the important stabilizing element of the immunoglobulin fold of the Dr fimbrial DraE subunit - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The noncanonical disulfide bond as the important stabilizing element of the immunoglobulin fold of the Dr fimbrial DraE subunit

Abstrakt

Adhezyny fimbrialne bakterii patogennych stanowią liniowe asocjaty białkowe odpowiedzialne za wiązanie do specyficznych receptorów na powierzchni komórek gospodarza. Biogeneza tych struktur odbywa się przez system sekrecji typu chaperone/usher zakonserwowany pośród bakterii Gram-ujemnych. Powyższe struktury adhezyjne charakteryzują się wysoką odpornością na denaturację i deasocjację, powodowane przez temperaturę lub chemiczne czynniki denaturacyjne. Rekombinowane podjednostki DraE-sc (ze szczeliną akceptorową wypelnioną przez N-terminalną nić donorową podjednostki fimbrialnej) struktur adhezyjnych stanowią minimalny model wykorzystywany do analizy fenomenu stabilności tego typu struktur. Podjednostki SC są wysoce stabilne zarówno termodynamicznie, jak i kinetycznie. Tego typu podjenostki adhezyjne charakteryzowane są przez standardową energię swobodną denaturacji Gibbasa 70-80 kJ/mol i kinetyczną stałą szybkości k1 10(-17) s(-1) (okres półtrwania białka rzędu 10(8) lat w 25 stopniach Celsjusza). Podjednostka DraE wykazuje obecność mostka disiarczkowego, który łączy początek beta-harmonijki A1 z końcem beta-harmonijki B. Taka lokalizacja mostka disiarczkowego jest unikalna i odróżnia białko DraE od innych białek należących do tzw. superrodziny białek Ig (immunoglobulino-podobnych). Analiza sekwencyjna pokazuje, że wiele podjednostek białkowych struktur adhezyjnych posiada reszty aminokwasowe cysteiny, które mogą tworzyć potencjalny mostek disiarczkowy, homologiczny do tego występującego w białku DraE. W powyższej pracy analizujemy wpływ niekanonicznie zlokalizowanego mostka disiraczkowego na stabilność białka DraE-sc na bazie skonstruowanego mutanta cysteinowego DraE-sc-DeltaSS (mutant Cys/Ala). Powyższy mutant cysteinowy białka DraE-sc ulega denaturacji w T(m) 65.4 stopnia Celsjusza, która jest o ponad 20 stopni niższa w porównaniu do natywnego białka DraE-sc i wykazuje odmienny mechanizm składania (foldingu). Obliczona standardowa energia swobodna denaturacji białka DraE-sc-DeltaSS odpowiada 30 +/- 5 kJ/mol. Pozwala to na sugestię, że mostek disiarczkowy jest ważnym elementem stabilizacyjnym wielu podjednostek fimbrialnych.

Cytowania

  • 1 8

    CrossRef

  • 1 8

    Web of Science

  • 1 8

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
BIOCHEMISTRY-US nr 49, strony 1460 - 1468,
ISSN: 0006-2960
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Piątek R., Bruździak P., Wojciechowski M., Zalewska-Piątek B., Kur J.: The noncanonical disulfide bond as the important stabilizing element of the immunoglobulin fold of the Dr fimbrial DraE subunit// BIOCHEMISTRY-US. -Vol. 49, nr. iss. 7 (2010), s.1460-1468
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1021/bi901896b
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi