The role of lipids in food quality. [Chapter] 9 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The role of lipids in food quality. [Chapter] 9

Abstrakt

Zawartość lipidów zależy od gatunku i stanu dojrzałości surowców żywnościowych, a ich stabilność od interakcji z innymi składnikami oraz od warunków obróbki i składowania. Przemiany lipidów wpływają na barwę wielu surowców i produktów żywnościowych, szczególnie mięsa, ryb i bezkręgowców morskich a także na ich zapach. Lipidy uczestniczą w tworzeniu reologicznych właściwości produktów mięsnych i rybnych, emulsji, wyrobów piekarskich oraz wielu innych artykułów żywnościowych. Zależnie od zawartości i składu, lipidy wpływają korzystnie na wartość biologiczną żywności lub wywierają efekt niepożądany. W żywieniu niemowląt szczególnie istotny jest skład kwasów tłuszczowych lipidowych komponentów pokarmów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Improving the fat content of foods. strony 213 - 235
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sikorski Z., Sikorska-Wiśniewska G.: The role of lipids in food quality. [Chapter] 9// Improving the fat content of foods./ ed. eds:C. Williams, J. Buttriss. Cambridge: Woodhead Publ. Ltd, 2006, s.213-235
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi