Thin layer headspace gas chromatography for biological monitoring of persons exposed to volatile organohalogen compounds from water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thin layer headspace gas chromatography for biological monitoring of persons exposed to volatile organohalogen compounds from water

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania analizy fazy nadpowierzchniowej nad cienką warstwą cieczy z samoczynną generacją ciekłego sorbentu (TLHS)do izolacji i wzbogacania THM w próbkach moczu i krwi ludzkiej. Umożliwiło to następnie wykorzystanie prostej techniki bezpośredniego nastrzyku próbki do kolumny chromatografu gazowego, wyposażonego w detektor wychwytu elektronów (DAI-GC-ECD).Przy pomocy tak opracowanej metody przeprowadzono biologiczny monitoring osób narażonych na działanie i wpływ lotnych związków chlorowcoorganicznych znajdujących się w wodzie do picia i na potrzeby gospodarskie czy w wodzie w basenie pływackim

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMIA ANALITYCZNA nr 51, strony 109 - 122,
ISSN: 0009-2223
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Kozłowska K., Konieczka P., Jakubowska N., Gorecki T., Namieśnik J.: Thin layer headspace gas chromatography for biological monitoring of persons exposed to volatile organohalogen compounds from water// CHEMIA ANALITYCZNA. -Vol. 51., (2006), s.109-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi