Thioacetamide and thiourea impact on visible light activity of TiO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thioacetamide and thiourea impact on visible light activity of TiO2

Abstrakt

Aktywne w świetle widzialnym fotokatalizatory na bazie tlenku tytanu (IV) przygotowano w wyniku hydrolizy izopropylanu tytanu (IV) z tioacetamidem i tiomocznikiem oraz kalcynacji w temperaturze 450ºC. Wyniki badań wskazują, że fenol i 4-chlorofenol były efektywnie degradowane w obecności domieszkowanego TiO2 oraz światła widzialnego (λ>400 nm). Głównym celem badań było zbadanie wpływu ilość zastosowanego prekursora domieszki (tioacetamidu lub tiomocznika) na efektywność degradacji zanieczyszczeń. Wykazano, że najlepszą aktywność fotokatalityczną wykazuje katalizator domieszkowany w ilość 5% domieszki. Zaobserwowano stopniową dezaktywację katalizatorów aktywnych w świetle Vis podczas przechowywania ich w warunkach dostępu światła przez 6 miesięcy oraz wzrost absorpcji światła z zakresu promieniowania widzialnego wraz ze wzrostem zawartości domieszki w katalizatorze. Katalizatory scharakteryzowano za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), spektroskopii fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopii odbicia UV-Vis.

Cytowania

  • 4 8

    CrossRef

  • 5 9

    Web of Science

  • 5 9

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL nr 76, strony 1 - 8,
ISSN: 0926-3373
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Zaleska-Medynska A., Górska P., Sobczak J., Hupka J.: Thioacetamide and thiourea impact on visible light activity of TiO2// APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL. -Vol. 76., (2007), s.1-8
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.apcatb.2007.05.005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi