Torque transmission diagnostic system for high-speed train using state-space observer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Torque transmission diagnostic system for high-speed train using state-space observer

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie diagnostyki czujnika prędkości silnika i przekładni mechanicznej pociągu. W celach diagnostycznych zastosowano obserwatory stanu do obliczania prędkości obrotowej silnika i momentu obciążenia. Analiza chwilowych wartości obliczonej prędkości obrotowej oraz momentu obciążenia pozwala na diagnozowanie stanu układu transmisji momentu trakcyjnego. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych dla napędu pociągu szybkiego z silnikiem asynchronicznym klatkowym o mocy 1.2MW.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ELECTROMOTION nr 17, strony 47 - 53,
ISSN: 1223-057X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Guziński J., Krzemiński Z., Abu-Rub H., Lewicki A.: Torque transmission diagnostic system for high-speed train using state-space observer// ELECTROMOTION. -Vol. 17., nr. iss. 1 (2010), s.47-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi